Przedsiębiorstwo „BUD-LAS” posiada na terenie województwa śląskiego duże udokumentowane i zatwierdzone złoża piasku budowlanego.

Piasek naszych kopalni jest przydatny do różnych robót w budownictwie, ma potrzebne badania i deklarację zgodności. Kopalnie piasku prowadzone są w zgodzie z przepisami "Prawa geologicznego i górniczego". Do każdej kopalni jest dogodny dojazd od drogi publicznej. Załadunek piasku odbywa się mechanicznie ładowarką z jednoczesnym ważeniem. Istnieje możliwość załadunku każdego pojazdu bez względu na ładowność.

Aktualnie prowadzimy 3 kopalnie piasku.

KOPALNIA PIASKU "OKRADZIONÓW"tel. +48 662 026 887

okradzionow

KOPALNIA PIASKU "HERBY" tel. +48 662 268 043

herby